Ako vybrať horolezecké lano?

Výber horolezeckého lana je rovnako dôležitý ako výber iných horolezeckých potrieb. 

Aké je základné delenie lán?

Základné delenie je na statické a dynamické laná.

Statické laná sú určené predovšetkým na práce vo veľkých výškach. Statické lano je pevné, jeho hlavným účelom je zabezpečenie prác vo výškach, lanových prístupov, na záchranu, na využitie v armáde atď. Na tomto lane je dôležitá minimálna prieťažnosť a maximálna pevnosť. 

Dynamické laná používajú predovšetkým horolezci. Ich základný rozdiel vychádza už z názvu, dynamické lano je pružné a statické je pevné. Dynamické lano funguje ako tuhšia „guma“, je pružné. Takže pri zaťažení sa preťahuje a pohlcuje pádovú energiu až do pružného zastavenia. Majú určitú prieťažnosť, ktorá má výslednú väzbu na rázovú silu – tá je absorbovaná telom lezca a celým zadržiavacím systémom.

Tieto dve laná sa dajú vizuálne ihneď rozoznať. Statické laná sú zvyčajne dvojfarebné, kedy jedna farba prevláda a druhá ju dopĺňa pásikom alebo iným detailom. Dynamické laná sú z viacerých farieb, troj až štvorfarebné, farby sú v rovnakom pomere. Ak je dynamické lano dvojfarebné, opäť žiadna farba neprevláda.

Aké sú druhy dynamických lán?

Dynamické laná sa delia ďalej ešte na jednoduché, polovičné a na lano-dvojička alebo dvojité lano.

Jednoduché laná je vhodné na lezenie na umelej stene a na skale. Jednoduché laná (single-rope), sa používajú v jednom prameni. Najčastejšie sú v rozmedzí priemeru 9 až 11 milimetrov a sú vhodné na skalné lezenie, lezecké školy, umelé steny a všade tam, kde nehrozí preseknutie lana o ostrú hranu. Kvalitné jednoduché lano je testované aj na pád cez ostrú hranu. Čo znamená, že by sa lano nemalo prerezať o ostrú hranu.

Polovičné laná sú určené na použitie v dvoch prameňoch a striedavé zapínanie do postupového istenia, používajú sa pri výstupoch. Dvojičky sa tiež používajú v dvoch prameňoch, ale rovnakým spôsobom ako jednoduché lano – musia sa používať akoby boli jeden prameň, využijeme ich najmä na ľadovcoch.Polovičné laná(half rope) pri výstupe „na prvom konci“ musia byť použité dve polovičné laná. Jednotlivé laná sa upevňujú striedavo do postupových istení. Tento systém znižuje riziko preseknutia lán padajúcimi kameňmi a poskytuje maximálnu bezpečnosť vo vysokých horách a pri ťažkom lezení. 

Lano má v priemere 8 mm – 9 mm.

Laná-dvojičky (twin rope) používajú sa vždy rovnaké laná v páre, ktoré musia mať spoločné istiace postupové body. Dvojité laná zaručujú vysokú bezpečnosť, najmä pri klasickom lezení vo vysokých horách. Zvyčajne sa používajú s priemerom 7,5 – 8,5 mm.

Aká je životnosť lana?

Presne definovať životnosť lana je veľmi ťažké. Je užitočné, keď si lezec vedie denník lana, v ktorom zaznamenáva nalezené (výjdené) a zlaňované metre, najmä ale pády a ich dĺžky (vrátane pádových faktorov), všíma si tiež prostredie, v ktorom sa lano používalo. Napriek tomu lano priemerne vydrží cca 4 roky. 

Ako skladovať horolezecké lano a ako sa o neho starať?

Lano je najdôležitejšia súčasť horolezeckej výbavy, preto sa tiež k nemu musíme tak správať. Už len správnym skladovaním predlžujeme jeho životnosť, kvalitu a vlastnosti, ktoré určite neskôr oceníme pri lezení. Základom je lano správne zložiť, tak aby sa nikde nevytvoril uzol alebo pevná slučka, mať ho na suchom, vetranom a tmavom mieste a zaistiť, aby sa naň už nič nepoložilo.

Aká je odolnosť lana?

Odolnosť lana znamená, koľko pádov lano vydrží. Každé lano má svoj obmedzený počet, ktorý vydrží bez nejakého zhoršenia vlastností. Lano by malo mať minimálne 5 pádov, ale čím vyšší počet pádov, tým je lano kvalitnejšie. 

Každé lano na trhu by malo podľa UIAA prejsť testom 5 pádov pri 80 kg záťaži cez hranu. Takže tie základné laná majú 5 pádov, kvalitné laná okolo 10.

Každý pád lano nejako poznamená, a preto sa odporúča si viesť denník lana, kde si tieto pády budete zapisovať. Zapíšete si dátum, miesto a či sa jednalo o pád cez hranu alebo nie. Ak sa jednalo o pád cez hranu, je dobré lano ešte skontrolovať, či nedošlo k mechanickému poškodeniu.

Samozrejme čím vyšší počet pádov lano má, tým lepšie, avšak nie je najlepšie sa bezmyšlienkovite hnať za najvyššími hodnotami. Pre začiatočníkov, hoci si môžete povedať, že ten padá veľa, naozaj postačí lano s počtom pádov okolo 8. Čím skúsenejší budete, dokážete potom už sami odhadnúť, aká odolnosť je pre vás najlepšia.

Čo je rázová sila?

Rázová sila je sila, ktorá pôsobí na telo lezca v okamihu zachytenia pádu. Táto sila sa prenáša lanom aj do istiacich bodov, karabín a na istiacieho. Lano je schopné absorbovať energiu pádu a tým znižovať rázovú silu a jej účinky. Preto čím nižšiu hodnotu rázovej sily má lano, tým je kvalitnejšie.

Aké dlhé lano si kúpiť?

Kratšie laná majú výhodu v tom, že sú ľahšie, skladnejšie a lacnejšie. Dlhšie naopak ponúknu vysokú variabilitu. Výber dĺžky lana je veľmi dôležitý, nie je príjemné zistiť vo výške niekoľko metrov, že máte krátke lano.

Pre začiatočníkov a na lezenie na umelých stenách a menších cvičných skalách Vám postačí lano s dĺžkou okolo 20 metrov. Ak už dokážete zdolávať väčšie výšky, tak uvažujte o kúpe lana s dĺžkou okolo 40 - 50 metrov . Pokiaľ už leziete naozaj dobre, tak najdlhšie bežne vyrábané laná dosahujú dĺžku 80 metrov . Ak leziete v zime na umelej stene a v lete sa vyberiete na skaly, je dobré mať dve laná v dvoch dĺžkach. Dlhé na skaly, kratšie na stenu, kde zostane polovica lana nevyužitá a len sa bude pliesť pod nohami.